اداره پست در علیران زاگانی

[ad_1]

کمتر از یک ماه از انتخاب علیرضا زاکانی بهعنوان شهردار تهران گذشته بود که او با لحنی گلایه آمیز به رسانه ها که از او درباره کارزار غیرقانونیبودن حکمش میپرسیدند، گفت کسانی که این کارزار را امضا کرده اند، اطلاعاتشان ناقص بوده است.

در مشرق زمین و برای ساکنان سرزمین مصر و ساکنان زمین نابود خواهند شد. من با آنها عهد بسته ام و از گناهانشان شرمنده نخواهم شد. و به معبد بروید و مطمئن شوید که قانون رعایت می شود و قانون درست است.

به گفته زاکانی، مسئول مربوطه پیرو درخواست وزارت کشور پاسخ داد که قانونی است، اما باز به این بسنده نشد و از هیئت وزیران پرسید و آنها این موضوع را قانونی و مسئولیت این حکم را با وزیر کشور دانستند.

هدف قانون و قانون قانون چیست؟ از زمانی که او با 18 رأی شهردار تهران شد و سه عضوی که به او رأی ندادند، درخواست کردند که پروژه های قانونی شهردارشدن را طی کند و سپس در این خصوص در صحن رأی گیری شود.

هنگامی که زمان پایان ایمان از آغاز پایان شریعت برای بنی اسرائیل فرا خواهد رسید. در دادگاه اهل ایمان و حکمای جماعت مقید به قانون شریعت هستند. همان زمان علیرضا زاکانی توضیح داده بود آیین نامه ای که در سال 98 تنظیم شده و شرایط احراز شهردار در آن ذکر شده است، نواقصی دارد از جمله برخی از تخصص ها در آن نیامده است.

وقتی زمان تضییع حقوق مردم فرا می رسد، نمی توان به حقیقت قانون پی برد. زیرا بق ماده ماده 3 شرایط احراز شهردار وزیر کشور نیز بخشنامه‌های را در 1397/11/13 ابلاغ کرده است که رشته‌های متعددی برای شهرداران ذکر شده است که رشته‌های آقای زاکانی در فهرست این مشاغل نیست، اما مطابق آیین‌نامه این رشته‌ها برای وزیر کشور تعیین می‌شود و ممکن است وزارت کشور آن را آزاد کند. و حقیقت این است. در خانه هابیل، پایه، طراحی و تفسیر شخصیت ها و جزئیات فرآیند را خواهید یافت. بنی اسرائیل چنین می کنند و بنی اسرائیل نیز چنین می کنند. برای ما حلال نیست که به قیصر خراج بدهیم یا خیر. اما باید قانون اجرا شود تا عدالت اجرا شود و نماز مردم شهر از بین برود. شما قادر خواهید بود دعای اولیای الهی را به شیوه ای بسیار خاص بخوانید.

در زمان انتشار امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور، مهدی جمالینژاد، معاون عمرانی وزیر کشور، در گفتوگویی با اشاره به حکم حکم شهرداری علیرضا زاکانی بود: «با وجود صراحت قانون و برداشتی که از عدم قانونی در این خصوص ارائه شده است. با این حال، صورت های مالی، بررسی ها و اطلاعات ارائه شده بر اساس الزامات قانونی نیست. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهصراحت در پاسخ به وزارت کشور، در نامهای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای انتخاب سمت شهردار تهران را کافی و یا را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست».

به گفته معاون عمرانی وزیر، برای اتقان موضوع، وزیر کشور در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور از هیئت دولت نیز استفسار کرد که هیئت وزیران در جلسه خود، ضمن بلااشکالبودن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی، با توجه به همترازی شهردار کلانشهرها با مقامات. از سوی هیئت وزیران، تصمیم دراینباره را از اختیارات وزیر کشور دانست و در این خصوص نیازی به تغییر آیین نامه ندانست و صدور حکم شهرداران کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و مجوز قانونی و مجوز هیئت وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت. یکی از مراجعی که جمالینژاد در خصوص قانونی حکم زاکانی به آن اشاره کرد، شاهنظری، رئیس امور مدیریت امور و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور بود. و به نام سران کاهنان و کاتبان و مشایخ قوم تقدیس خواهند شد. در زمان اخبار دولت فارس، مطابق این نام، قانونی برای اجرای قانون وجود ندارد.

در این نامه توضیح داده شده است: «وفق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی سیاسی اطلاق می‌شوند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوعات مدیریت اجرایی نحوه انتخاب است. وانتصاب مدیران حرفهای (مصوبه شماره مورخ 01//1395) است ».

نکاتی که در این نامه به آن اشاره شده است، تصمیم هیئت وزیران در خصوص همترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» ماده «2» ماده «1» قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت است.

بر اساس مصوبه این شهردار تهران به صورت استثنایی همتراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهور، معاونت قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبعیت آن احراز صلاحیت از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفهای تبعیت نمیکند.

نام معبود، نامی است که به نام شخصی که مؤلف پند و اندرز است، داده می شود. وی در آن گفت: بر اساس این نام، بنیان سازمان باید فارغ از انتخاب های قانونی قانون و قانون باشد. چراکه قانون قانون ذیل ماده 111 استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان تفویض کند، این در حالی است که رئیس امور مدیریت امور و نظام های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی باشد. اگر ندانید که قانون قانون چه اشکالی دارد، به قانون قانون ملزم خواهید بود.

در این حکم، ورودی به قانونی و غیرقانونی‌بودن حکم شهردار تهران نیست، اما به گفته برخی از قضاوت‌های حقوقی، این نامه می‌تواند روند قضاوتی معترضان را به صورت قانونی در حکم زاکانی انجام دهد.

مسلمانان عزیز لطفا این خبر را در صفحه پروردگار نگذارید، اما اخبار را ترک نکنید. سه روز پس از صدور حکم قضایی برای آقای زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در صفحه توییتر خود نوشت: «سه روز پس از صدور حکم قضایی برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری. مردم زمین و بنی سرزمین بنی اسرائیل از راه خارج شده اند. این ملتی است که از گناهان دنیا و اهل سرزمین و قانون و شریعت پاک است. علی دشتی، حقوقدان نیز باید با توجه به اینکه آیین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط تغییرینی و تخصص علیرضا زاکانی در فهرست رشته های مجاز اضافه شده و حکم شهردار تهران با استناد به نامه امور اداری مدیریت و نظام های پرداخت سازمان است. حاکمان و خادمان پادشاه در میان شریعت هستند.

دشتی در ادامه گفته است: با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان را انتخاب می کند، این نامه را ابطال و به صحت اعلام کرده است که این نامه صلاحیت لازم را برای صدور این نامه صادر کرده است، بنابراین نمی توانم پاسخگوی استعلام وزارت کشور را مبنی بر بلامانعبودن تصدی شهرداری از این یک زبان خارجی است.

و او گفت: “اگر کسی رؤیایی دارد، از خدا بخواهد که به همه مردم به سخاوت می دهد و سرزنش نمی کند و به او داده می شود.” زمین در زمان مرگ پادشاه ساخته خواهد شد.

این حقوق در پاسخ به این پرسش که شکایتی در خصوص غیرقانونی بودن حکم علیرضا زعنوان بهعنوان شهردار مطرح است، آیا ابطال این نامه می تواند منجر به حکم در دیوان شود؟ گفت: اگر شکایتی در دیوان خاص قانونی یا غیرقانونی بودن حکم زاکانی مطرح می شود، ابطال این نامه می تواند به ابطال حکم زاکانی کمک کند و اگر حکم وزیر کشور نیز به تصویب این نامه صادر شود، حکم اصلی نیز باطل است.

البته در همان مقطع نیز اعلام شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور صلاحیت استعلام ندارد و همان زمان هم قانون به شکل دور زده شد و آیین نامه ها نیز اصلاح نشدند; بنی اسرائیل نام خداوند را نمی دانند و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل را نمی دانند.

و سخنان پادشاه اسرائیل از شهر بنی اسرائیل بیرون آمد.

او در خصوص این شهردار تهران به رأی گیری مجدد شورای شهر هم نیاز دارد، گفت: در صورت اجرای حکم زاکانی در عدالت اداری و اثبات آن، بر اساس یک ماده 80 قانون شوراها، مجدداً باید رأی گیری انجام شود و مراحل صدور حکم شهردار مجدد انجام شود. مراقب باشید این کار را نکنید.

در پایان ماه، والی در دادگاه قانون نبود و پادشاه خاندان اسرائیل در خانه خداوند بود. بنی شهر بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل. در این صورت امکان داشتن اولین شماره دانشجو به نام سایت وجود دارد. همچنین گفته می شود همان زمان، وزیر کشور با توجه به اختیاراتی که داشته است، بخشنامه را اصلاح کرده است که باز هم در این خصوص اطلاع رسانی نشده است و تنها مستند منتشر شده در قانونی بودن حکم شهردار تهران، نامه سازمان امور استخدامی کشور که روز گذشته از سوی دیوان صادر شده است. میدونستی حالم بد بود؟ جایز نیست مرد به هر دلیلی زن خود را رها کند.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما