تصمیم عویجاب برای نقض قانون

[ad_1]

خبرگزاری میزان نوشت: قصه سربازی بازیکنان تیم فوتبال استقلال و حواشی پیرامون آن به قدری برای افکارعمومی فرسایشی منتشر شد که بسیاری از علاقه مندان به حوزه فوتبال در حال حاضر در قامت یک کارشناس وظیفه عمومی اطلاعات کافی در خصوص خدمات ویژه و قانون مشمولیت خدمت مقدس سربازی دارند و می توانند انجام دهند. در این ساعت بحث کارشناسی می شود، اما با وجود این تعداد بیش از یک باشگاه استقلال در تلاش برای اثبات وظیفه عمومی در قبال دو بازیکن مشمول این باشگاه تصمیم گیری سختگیرانه و یک طرفه است.

اما قانونگذار وظيفه قانونگذار با قانون و آئين نامه هاي موجود است و هيچ راهي براي اجراي قانون تعيين تکليف اين دو عامل وجود ندارد و نمي تواند بيتوجهي را در قبال اين ماجرا انجام دهد، دو بازيکن به طور کلي تغيير کند. خواهد کرد، اما با این حال حاضر مدیران استقلال از پذیرش ماجرای طفره میروند و در جستجوی اثبات کننده در این میان حق با آنهاست و وظیفه سازمانی در قبال بازیکنان این باشگاه اجحاف کرده است.

شاید همین نگرش باعث شد سیاوش یزدانی در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر در کمال ناباوری خواستار نقض قانون شود و از سازمان های سازمان وظیفه بخواهد آنها را به وی فرج های چند ماهه دهند تا در آزمون دکتری شرکت کند تا به این ترتیب از امتیاز معافیت تحصیلی حمایت کنند. شود!

یزدانی که خود را یک جوان موفق قلمداد میکرد دست به دامن مسئولیت نظام وظیفه کرد تا آنها قانون را دور بزنند تا او را به خدمت نرود، در حالی که مدافع استقلال خود را به خوبی میداند تا به اینجا کار ممشات بسیار زیادی با وی شده باشد و اگر باشد. قرار به اجرای قانون بود او قادر نبود میلیاردی با مجموعه استقلال به امضای یزدانی، اما با این وجود با استفاده از جملات عجیب در رسانه ملی خواستار نادیده گرفتن از سوی قانون مجریان قانون شد.

اما عجیبترین اظهارات یزدانی جایی بود که وی عنوان کرد خدمت سربازی با وجود اینکه یک اتفاق برای همه جوانان این مرز و بوم به حساب میآید، اما در مقطع فعلی برای وی مقدس نیست! اگر این کار گناه است، برای شما آسان نیست و نمی توانید روی پای خود بایستید.

ادبیات سیاوش یزدانی و توقع غیرمنطقی وی نه تنها قابل قبول نیست بلکه نشان می دهد او صرفاً به واسطه منفعت طلبی چنین موضوعی را به زبان می آورد در حالی که وقتی صحبت از اجرای قانون است همه جامعه در برابر قانون یکسان هستند و تفاوتی میان آنها وجود ندارد. از طرفی یزدانی تا امروز از کلیه بندها و مقررات قانونی برای به تعویق انداختن زمان اعزام به وظیفه عمومی استفاده کرده است به همین دلیل به هیچ عنوان نمی توانم این را نادیده گرفت و حق را به مدافع تیم فوتبال استقلال داد.

در کنار این مباحث وی مدعی، هیچ یک از ماجرای اعزامی به وظیفه عمومی از ماه ها قبل نیست، در حالی که این موضوع در یک ماه قبل مطرح می شود و اکثریت قریب به اتفاق فوتبال از این موضوع با خبر بوده است به ویژه در مقطع فعلی و یک ماه گذشته. این جریان به عنوان یک سوژه جنجالی در تمامی شبکه های رادیویی، تلویزیونی و رسانه های مکتوب و مجازی به شکلی خاص دنبال می شود و افراد متعددی درباره آن اظهار نظر می کنند که نظر نظر یزدانی به هیچ وجه با منطق سازگار نیست که در جریان ماجرای خدمت سربازیاش نبوده و نیست. این یک مکان فوق العاده است.

به نظر می‌رسد برخی نزدیکان این بازیکن با ارائه توصیه‌های غلط در تلاشند او با مظلوم نمایش دنبال روشی باشد که فعلا راهی سربازی نشود، اما با تاکید بر سازمان وظیفه عمومی مبنی بر مشمولیت این بازیکن برای انجام این کار از قانون نخواهند داشت و به نظر می‌آید. مقاماتی که درگیر فرآیندهای قانونی هستند، موظفند طبق قانون مطابق قانون عمل کنند.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما