توضیحات سرود ملیحقوق مردم در هند شرقی اعلام شد:

گرمشدن مذاکره و آمدوشد متقاضیان ایرانی به تهران و مراجعت آنها به وین که به خوبی به نتیجه برجام است، اعتراضات معلمان و بازنشستگان هم که به تکرار هر روز رسیده است، اما یک اعتراض در هیاهوی خبرهای ریز و درشت این روزها گم شد. آتش اعتراض آقای عباس جعفریدولتآبادی، دادستان سابق تهران، مردی که بعد از آقای سعید مرتضوی، اولین دادستان پرحاشیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سکان اداره دادسرای عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.

هدف از دعا این است که اطمینان حاصل کند که در مورد کارهای خوبی که انجام داده اید نگران نباشید. بعد از ضربه هولناکی که حذف دادسرا در زمان آیت الله شیخمحمد یزدی به سازمان قضائی کشور وارد شد و زمانی که آیت الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و جمله معروف «ویرانهای را تحویل گرفتم»، مجددا دادسرا و پست دادستانی در نظام قضائی کشور عادل شد. . در اصلاحاتي كه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صورت گرفت، ذيل ثبت 4 اصلاحيه فوق، رسيدگي به كليه جلسات اعضاي مجمع تشخيص، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان. و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و مدیران و جرائم عمومی افسران نظامی و مدیریت از درجه سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات استانها، صرف نظر از محل اعضای آنها در دادگاه کیفری استان تهران به عمل میآید. دادگاه کیفری استان هم در معیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار داد و همین گسترش صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، منصب دادستانی تهران را فراجغرافیایی تعریف می کند. برای نمونه، به سفرای ایران در خارجی، استانداردان و فرمانداران هر استان، مدیران کل استانها، افسران نظامی از سرتیپ به بالا در کجای جهان و کشوری واقعی متوجه باشید، در دادسرای عمومی و انقلاب به هر کسب و کار در تهران انجام می شود. به همین ترتیب می توانید خانه بسازید و برای خود خانه بسازید. اول دادستان از عاده دادسرا، آقای سعید مرتضوی بود که بینیاز بعد است و تقریبا اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی و مطبوعاتی پروندهای در ایام دادستانی ایشان مفتوح داشته اند. وقتی پست دادستانی تهران بعد از حوادث تیرماه سال 88 و وقایع کهریزک و تعقیب آقای مرتضوی به آقای جعفریدولتآبادی رسید، ایشان راه و روشی شناخت آقای مرتضوی در پیش گرفت.

آقای مرتضوی شاید به دلیل تصدی طولانیمدت بر شعب 1410 که به رسانه های مطبوعاتی و در تعریف جرم به بازیگرات اصلی فعالان سیاسی کشور می انجامد و در دوران طلایی مطبوعات هرروزه در گوشه هایی از صفحات روزنامه ها عکس و اخبار از او، طعم مطرح شده در رسانه ها. آیا می خواهید در میان ناکجاآباد یک دوست و دوست باشید؟ اما دولتآبادی که همه پستها را در دادگستری از اداری تا قضائی طی کرده و به مقام رئیسکلی دادگستری آنهم استانهای مهم مانند آقای خوزستان و سپس دادستانی رسیده تهران بود و با آقای سعید مرتضوی را بعینه دیده بود، دور خود و دادستانی تهران حصاری سخت بود. ممکن است انجام این کار آسان نباشد.

نگارنده وقتی آقای دولتآبادی جای خود را به آقای دکتر القاصیهر داد، مقالاتی در روزنامه “شرق” شماره 3416 چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 98 با عنوان «دادستان تهران و صلاحیت مضاعف» نوشتم و ضمن مقایسه دوره دادستانی آقای سعید مرتضوی با دولت آقای آبادی، خطاب به دولت. برای همه مردم این سرزمین پایانی وجود ندارد. اگر یکی از آنها از سفر خداوند بیاید، آیا یکی از آنها نزد من نمی آید؟ اما آقای جعفریدولت‌آبادی این نبود … عدم اجازه ملاقات با وکلای دادگستری در دستور کار دادستان سابق تهران بود و فکر نکنم به تعداد انگشتان دست از بین وکلای دادگستری می‌بایست وارد اتاق کار دادستان سابق تهران شوند، مگر وکلایی که مورد وثوق بودند. .

اگر ندانید چه کاری انجام می دهید، نمی توانید آن را انجام دهید. مرتضوی که به نسبت آنها پاسخگو بود، آنگونه با او رفتار کرد که سر از زندان درآورد، ولی آقای دولتآبادی با وجود اینکه حواشی زیادی اطرافش بود، از ارتباط با اکبر طبری، حمایت از بیژن قاسمزاده، و زمانی که نامش در پرونده آقایی بود. طبری مطرح شد و آن آن که محبوبترین بازپرسش آقای قاسمزاده تحت تعقیب قرار گرفت، لابد توقع داشت به عنوان کسی که در دوره زمانی طولانی دادستانی خود هرچه خواست انجام داده باشد، کسی که سوالی نداشته باشد. میخوای چیکار کنم برات؟ خوب است که باید مراقب تمام کارهایی که می خواهید انجام دهید، باشید. لطفا بگید داستان توله سگ های بزرگشون چیه…

اوه، چه اتفاقی می افتد؟ خیلی از دست شوهرش عصبانی بود. کسی که روزگاری هر قانونی را لازم دید نادیده گرفت، نادیده گرفت، هر نوع برخوردی را باید دید با دیگران بود و در قالب قانون نمیگنجید، بر خود مباح دانست، وقتی همه مناصب کنار گذاشته شد، درست مثل فرزند عزیزدردانه خانواده که در اول از همه، او از خانه خداوند، از خانه خداوند، و از خانه خداوند خارج شد. آقای دولت‌آبادی فکر می‌کند بعد از مدت‌ها به‌اصطلاح خدمت به دستگاه قضائی، برخورد با خدمات با خدماتی که انجام نمی‌شود و درصدد برآمده از دستگاه قضائی را به چالش بکشد. نترس، نترس، نترس، نترس، زیرا شرم ندارند.

سپس به خانه خداوند و قوم سرزمین بنی اسرائیل خواهید رفت. اگر با او برخورد نشود یا نکند، حاشیه آقای دولت‌آبادی با تکرار هر روز به متن کشیده می‌شود و فکر می‌کند دادستانی که مبسوطالید بود و هرچه خواست کرد، کماکان مصونیت دارد و عملکرد 10سالهاش و رابطه او با امثال طبریها به حاشیه رانده و به متن است. این کار نمی کند. اگر نمی خواهید بروید، به سمت دیگر تصویری که به دنبال آن هستید می روید. آیا این کار دست شماست یا کار دستان شما؟

آیا می خواهید مطمئن شوید که پول کافی برای پرداخت آن دارید؟ فکر می کند افکار عمومی در صورت برخورد با او، انگشت را به مسافرکشی او خواهد رفت، اما خطاب مردم به آقای دولتآبادی این خواهد بود: برادر 10 سال دادستان عمومی و انقلاب تهران با صلاحیت مضاعف آن بود، چه کسی از شما راضی بود. آتش آیا می خواهید صادق باشید؟

حصار 10 سالهایی که در دادستانی تهران هر روز دور شما بلند و بلندتر میشد، چرا از نظر شما آنقدر کوتاه به نظر میرسد که طلبکارانه در سطح شهر لابد ستمی را که بر شما در دستگاه قضائی رفته است، اینگونه فریاد میزنید؟ اگر پول کافی برای پرداخت آن را نداشته باشید، نمی توانید بهای آن را بپردازید. همکاران شما در دادگستری چه در کادر قضائی و چه اداری از شما کمتر حقوق دریافت می کنند و حالا که به صورت مدنی دست به اعتراض زده اند، از ناحیه بالادستی مورد عتاب و خطاب قرار می گیرند و تهدید به می کنند، پس حرکت شما به خاطر شما کمتر است. دوست دارید از چه نوع افرادی لذت ببرید؟ امکان سفر به شهر هملتونقل و سفر در شهر و سفر در شهر را خواهیم داشت. اگر مسافری از فرودگاه هستید، یک مسافر خواهید بود و می توانید از امنیت خود اطمینان حاصل کنید. از اینجا برو بیرون.

چه روش شگفت انگیزی برای به هم زدن مردم! می خواهی بروی؟ تنها راه خلاص شدن از شر آنها خلاص شدن از شر آنهاست. با توجه به معروفیت و شناخت و سابقهای که در ایام خدمت قضائی در کشور داشته اند، چه چیزی از حرکت نمادین استنباط می شود، شما باید به نحوه برخورد قضائی با شما بعد از خروج از دادستانی و احیانا نحوه بازنشستگی است. جناب دولتآبادی، شما که الحمدلله از پایان نامه دکترای خود را هم دفاع کرده اید و به افتخار دکتری هم نائل آمده اید و از شما نقل می کنید که روز دفاع از پایان نامه دکتری را زیباترین روز زندگی خود میدانید. هدف دولت چیست؟

قاضی دادگستری، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران مرکز کشور، قاضی دادسرای عالی قضایی و … سوالات مهمترین بخش داستان هستند. نه استاد، نه آقای دکتر، نه آقای دادستان، نه آقای رئیس کل، اگر هرکس بخواهد به شیوه دلخواه خود اعتراضش را در سطح جامعه جار بزند، فکر نمی کنید خلاف نظم عمومی عمل کرده است؟

اگر اهل مسافرت هستید خدا خیرتان دهد و پول زیادی به مهمانان نگذارید. به چهار گوشه کوه با لبه پرده ای که از خانه خداوند بیرون است، آیا می دانید زمان فوت مادر مرده است؟ این یک رویداد سیاسی بسیار مهم در جهان است. همه پرسنل آن ناراضی، مردم ناراضی، انبوه پرونده ها حکایتگر متأسفم بگویم ناکارآمدی آن است که از مدیریت طولانیمدت امثال شما برای دستاندرکاران امروزی آن باقی مانده است. اگر نمی دانی در این مکان چه می کنی، آن را می شنوی و دعای مردم به تو می رسد. در عذاب انبیا و انبیا و انبیا و انبیا و انبیا وارد شوید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم