سکه های ایرانی شگفت انگیز در بازار طلا

[ad_1]

انواع سکه های ایرانی

قیمت در 26 فوریه 1999

قیمت در 26 فوریه 2014

تغییر قیمت

نرخ رشد (درصد)

100 سوت

138,500 تومان

152 هزار تومان

13 هزار و 500 تومان افزایش یافت

.

200 سوت

272 هزار و 500 تومان

299 هزار تومان

26 هزار و 500 تومان افزایش یافت

.

300 سوت

407 هزار تومان

449 هزار تومان

42 هزار تومان افزایش یافت

10.3

400 سوت

541 هزار تومان

596 هزار تومان

55 هزار تومان افزایش یافت

10.1

500 سوت

675 هزار تومان

743 هزار تومان

68 هزار تومان افزایش یافت

20

600 سوت

809 هزار و 500 تومان

890 هزار تومان

80 هزار و 500 تومان افزایش یافت

9.9

700 سوت

943 هزار و 500 تومان

یک میلیون و 37 هزار تومان

93,500 تومان

.

800 سوت

یک میلیون و 77 هزار و 500 تومان

ک میلیون و 186 هزار تومان

109 هزار تومان افزایش یافت

10.1

900 سوت

یک میلیون و 211 هزار و 500 تومان

یک میلیون و 333 هزار تومان

122 هزار تومان افزایش یافت

20

یک گرم

یک میلیون و 346 هزار تومان

یک میلیون و 480 هزار تومان

134 هزار تومان افزایش یافت

.

1.1 گرم

یک میلیون و 480 هزار تومان

یک میلیون و 627 هزار تومان

147 هزار تومان افزایش یافت

.

1.2 گرم

یک میلیون و 614 هزار تومان

یک میلیون و 779 هزار تومان

165 هزار تومان افزایش یافت

10.2

1.3 گرم

یک میلیون و 748 هزار و 500

یک میلیون و 926 هزار تومان

177 هزار و 500 تومان افزایش یافت

10.1

1.4 گرم

یک میلیون و 882 هزار و 500 تومان

دو میلیون و 73 هزار تومان

190 هزار و 500 تومان افزایش یافت

10.1

1.5 گرم

دو میلیون و 16 هزار و 500 تومان

دو میلیون و 220 هزار تومان

203 هزار و 500 تومان افزایش یافت

20

1.6 گرم

دو میلیون و 150 هزار و 500 تومان

دو میلیون و 367 هزار تومان

216 هزار و 500 تومان افزایش یافت

20

1.7 گرم

دو میلیون و 285 هزار تومان

دو میلیون و 514 هزار تومان

229 هزار تومان افزایش یافت

20

1.8 گرم

دو میلیون و 419 هزار تومان

دو میلیون و 661 هزار تومان

242 هزار تومان افزایش یافت

20

1.9 گرم

دو میلیون و 553 هزار تومان

دو میلیون و 808 هزار تومان

255 هزار تومان افزایش یافت

.

دو گرم

دو میلیون و 687 هزار و 500 تومان

دو میلیون و 955 هزار تومان

268 هزار تومان افزایش یافت

9 درصد

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما