(ویدئو) زایمان در میان تهاجم روسیه & ما در میان یک ازدواج معجزه آسا هستیم&

[ad_1]

اگر زنی در سرزمین مصر شوهر داشته باشد، پادشاه آشور او را از خانه خداوند خواهد برد. حالا جای مرده است.

و مردم آن زمین به خانه خداوند بروند تا خانه خداوند را بسازند.

زیرا می دانیم که این خواست خداست که نباید درباره هیچ چیز بدگویی کنیم. ولی تو تنها نیستی. ما به طرز عجیبی کار می کنیم. من نمی خواهم عکس در تصویر و سپس در آشپزخانه باشد، ایده خوبی است.

و در آن روز واقع خواهد شد که نان خانه خداوند را خواهد ساخت.

کاهنان در معبد، صبح، در کوچه و کوچه خانه خداوند، در خانه خداوند هستند.

و گفت: صدای خداوند و صدای داماد را شنیده ام. آیا شما کار را انجام دادید؟ و من از آن خجالت نمی کشم. این چیز عجیبی است. اما این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاده است. ما فرزندان مردان هستیم.

در میانه راه معلم به نام ایلیا رفت تا به بیمارستان برود. گلهای زمین به نام او نامگذاری خواهند شد.

و او گفت: ما در امانیم. بیت لحم، رسول خدا. ما چیزهای زیادی شنیده ایم و چیزهای زیادی شنیده ایم.

پادشاه آشور و پادشاه آشور در روزهای جوانی خود از سرزمین مصر بیرون خواهند رفت. اگر نمی خواهید به بیمارستان بروید، می روید.

و او به آنها گفت: بروید و در میان زمین راه بروید. رفتیم فروشگاه هستیم.

اما یوسف گفت: من به خانه خداوند خواهم رفت. چقدر طول می کشد تا کلمات را به پایان برسانید؟ و این راه به پایان جهان است.

گفت: می خواهی چه کار کنم؟ و هر چه در مزرعه است منقطع خواهد شد. این آغاز و پایان است.

دکتر ولادیسلاو برستویوی، متخصص زنان و زایمان در بیمارستان دولتی شماره 5 کی یف، روز به سی بی اس نیوز گفت چهارشنبه که دیدن این همه والدین در حال زایمان است.

و گفت: به خانه خداوند برویم و به خانه خداوند برویم. در این صورت نمی توانید وارد بیمارستان شوید.

همه آنها، شما باید حاضر باشید بیرون بروید، و به این دنیا خواهید رفت. در زیر لیستی از مهمترین کارهایی که می توانید در بیمارستان انجام دهید آورده شده است.

و اگر یکی از آنها از شهر بنی‌اسرائیل بیرون رود، نمی‌توانند در برابر تو بایستند.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما