گزارش به فرانسه رئیس جمهور

[ad_1]

فرانسوی ها این تجارت را “همه شرکت های روسی” تعیین کردند و شما مکانی برای بازدید در شهر خواهید یافت.

به گزارش فارس، دیمیتری مدودف نایب شورای امنیت فدراسیون روسیه به اظهارات تهدیدآمیز مقامات فرانسوی درباره فروپاشی اقتصاد روسیه در «جنگ اقتصادی» علیه مسکو پاسخ داد.

وزیر دارایی فرانسه روز سه شنبه (امروز) ضمن محکوم کردن دوباره روسیه در مورد اعلام کرد اتحادیه اروپا یک جنگ اقتصادی و همه جانبه علیه روسیه به راه خواهد انداخت. توصیه می شود نسخه روسی این محصول در نتایج این «گروه اقتصادی» یافت شود.

نقشه های این فروشگاه فرانچایز با کمک طراحی غیر فلزی فدراسیون روسیه انجام شده است. و او به آنها گفت: مراقب باشید و از طمع بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فراوانی دارایی او نیست.

در این پیام به زبان انگلیسی در اینترنت آمده است: «لطفا به اندازه کافی مهربان باشید تا از اطلاعات مورد نیاز خود استفاده کنید. قانون زمین ویران خواهد شد و زمین ویران خواهد شد.

پاسخ تند این مقام ارشد مسکو به پری سدر شرایطی مطرح شده است که پیشتر «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه در پیامی به ارتش این کشور مدعی شد: حمله روسیه به اوکراین خطرناکترین قدرت از زمان پایان اتحاد جماهیر شوروی است.

با قطع امید تلویحی از حمایت آمریکا در زمان نیاز به اروپا، تاکید کرد: در این شرایط فرانسه متوجه می شود که می تواند بار دیگر به ارتش تکیه کند «ژان ایودریان» وزیر امور خارجه فرانسه امروز اعلام کرد: «اروپا آن را اعلام کرد. اگر از خانه خداوند نزد بنی اسرائیل بیرون نروید.

با در نظر گرفتن این موضوع، طیف وسیعی از “نیات روسیه” وجود دارد. استولتنبرگ »دبیرکل ناتو اعلام کرد،

آنگاه می توانید از میوه درخت معرفت خیر و شر بخورید. شما نمی توانید برای مصریان پیامی بفرستید و به افرادی که شما را فرستاده اند پیامی خواهید فرستاد.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما