Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

[ad_1] اما آنچه که کامپیوترها به طور سنتی در آن بد بودند، استراتژی بود – توانایی تفکر در شکل یک بازی در بسیاری از حرکات در آینده. اینجاست که انسانها هنوز برتری داشتند. یا اینطور فکر می کرد کاسپاروف، تا اینکه حرکت دیپ بلو در بازی 2 او را به لرزه درآورد. آنقدر پیچیده به نظر می رسید که کاسپاروف شروع به نگرانی کرد: شاید دستگاه خیلی بهتر از آن چیزی بود که او فکر می کرد! او که متقاعد

تماس با ما
اطلاعات منتشر شده در این سایت از طریق تکنولوژی هوش مصنوعی و بدون دخالت انسانی تولید شده‌اند و مسئولیتی در قبال صحت آنها نداریم و هیچ اشتیاقی برای استفاده از آن تشویق نمی‌کنیم.