حسین ثقفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با فهم دقیق نیازهای بومی می توانیم دست به انتخاب نامزدهای کاردان بزنیم و عضو شورای شهر در درجه اول باید بینش اجتماعی وسیعی داشته باشد و باید از انتخاب کسانی که نقش وکارکردشان تنها در جذب سرمایه خلاصه می شود پرهیز کرد. قربانی اظهار کرد: در حوزه شهر گناباد ۳۵ شعبه اخذ رأی داشتیم که بر مبنای پراکنش جغرافیایی و الزامات مربوط بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، امسال

تماس با ما