در طی روز چند بار به تلفن همراه خود نگاه میکنید؟ یاد گرفتن زبان انگلیسی همراه با اخبار مثل یادگیری نواختن پیانو است، در ابتدا به کندی پیش میروید و کم کم یاد میگیرید ولی به مرور سرعت شما افزایش پیدا میکند. چرا که چهارمین قسمت از مجموعه فیلم های کندی من محسوب می شود و دنباله مستقیمی از فیلمی است که در سال ۱۹۹۹ به همین نام ساخته شده است. کیفیت بالای پایتخت باعث شده که این مجموعه به

تماس با ما