این کتابها با جمع آوری مطالب و مباحث مختلف ادبیات فارسی و طراحی سوالات تستی متنوع انتخاب مناسبی برای موفقیت در کنکور سراسری خواهند بود. رتبه های برتر کنکور و افرادی که توی این زمینه تجربه دارن برای خوندن لغات زبان روش های متفاوت و به دردبخور زیادی رو برای زبان در کنکور پیشنهاد دادن که ما اونا رو جمع آوری کردیم تا در اختیار شما قرار بدیم. سوالاتی که ساده هستند رو بچه هایی که میخوان یک رتبه معمولی

تماس با ما