این اپلیکیشن می تواند توسط تنخواه گردان، بازاریاب، مسئول وصول، فروشنده و البته مدیران استفاده شود. مورد استفاده قرار گرفته است. نرم افزار حسابداری تحت وب که با عناوین نرم افزار حسابداری ابری و نرم افزار حسابداری اینترنتی نیز شناخته میشود، به نرم افزارهایی گفته میشود که کاربران برای استفاده از آن، تنها نیاز به یک مروگر دارند؛ یعنی برای اجرا کردن این نرم افزارها کافی است یک مروگر داشته باشید. چراکه نرمافزارهای تحت وب با سرعت اجرا میشوند و

تماس با ما