مسعود منصور روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای بیابانزدایی منابع طبیعی گناباد در گفت و گو با خبرنگاران افزود:سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری طرحهای بیابان زدایی نظیر ساخت بادشکنهای زنده و غیر زنده، قرق و آبخیزداری را در کشور اجرا می کند که جلب مشارکت مردم و جوامع محلی مهمترین رویکرد این سازمان و دولت سیزدهم برای حفاظت از این عرصه ها در سال جاری است. گناباد- ایرنا- فرماندار گناباد با انتقاد از طولانی شدن ساخت زندان جدید این

تماس با ما